22
MAI
  FJØRTOFT
SPJELKAVIK 3
3
1

 
26
MAI
  FJØRTOFT
ROLLON
 13:45
OBOS CUP
 
05
JUN
  FJØRTOFT
RAVN
 19:15
 
09
JUN
  GISKE
FJØRTOFT
 14:00
OBOS CUP
 
12
JUN
  LEPSØY
FJØRTOFT
 18:30
 
19
JUN
  FJØRTOFT
MSIL
 18:30
 

Hallo alle fjørtoftvenner


I 2017 feira FTIL 100-års jubileum, og for eit jubileumsår det vart: Nyetablert A-lag med direkte opprykk til 5.divisjon, stor renovering av grasbana på Fjørtoft Stadion, jubileumsboka FTIL 1917-2017, oppmerka turstiar på kryss og tvers på øya, eigen fengande klubbsong, renovering av dusjar og garderobar på skulen og mange ulike aktivitetar for folk flest gjennom heile fjoråret. To av våre vart Sunnmøres Ildsjeler 2017! I 2018 står følgjande arbeid for tur: Vidare renovering av grasbana, nytt opplegg for lyd og lys, ny tribune og oppgradering av kiosk og lager. I tillegg ulike aktivitetar som skal skape positive opplevingar for fastbuande og tilreisande.

Som alle kjenner til, rykte FTIL direkte opp i 5. divisjon i fjor. Oppslutninga frå fotballspelarar med røter frå Fjørtofta og andre med tilknytning til øya gjennom kameratar og slekt, har vore stor. I laget anno 2018, er status pr. dato 25 spelarar! Alle desse vil spele på Fjørtoft på grunn av godt lagmiljø og lokal entusiasme!

A-laget trenar no tre gongar i veka på fastlandet, i hovudsak i Ålesund. Dette sidan alle spelarar jobbar eller går på skule rundt om i Møre og Romsdal. Alle heimekampar skal sjølvsagt spelast på Fjørtoft Stadion. Det gler vi oss veldig til!

I 2018 må vil halde fram med renovering av grasbana. Nytt klippeutstyr kom på plass i fjor, mellom anna takka vere ei formidabel kronerulling som tilførte FTIL 79.900 kroner! Mykje dugnadsarbeid ventar oss også i 2018.

FTIL har som overordna mål at grasbana skal framstå som ei av dei finaste i fylket. Det byrjar å verte få, fine grasbaner rundt om. Derfor er Fjørtoft Stadion nokså unik og vert lagt merke til av mange. Om nokre år står Nordøyvegen ferdig, og og då vil eit oppdatert grasanlegg på Fjørtofta også kunne nyttast i ulike samanhengar av lag frå øyane og fastlandet.

Når laget no spelar i 5. divisjon, set det også krav til betre standard på lyd og lys på stadion. Vi har også konkrete planar om å få bygt skikkelege tribuneplassar til ca 70 personar no i vår. Tribuna skal plasserast på nordsida av grasbana.

FTIL går i desse dagar breitt ut for å skaffe sponsorar både til drift og nyinvesteringar. I 2018 vert det naudsynt med nytt lydanlegg. I tillegg vil vi flytte lysmastene frå grusbana til stadion. I mastene skal det monterast nye lys og faste høgtalarar med skikkeleg lydkvalitet.

Når dette er på plass i løpet av våren 2018, vil FTIL ikkje ha problem med å spele alle haustkampar etter oppsette terminlister, og vi vil kunne informere publikum og presentere sponsorane våre på ein skikkeleg måte.

For alle som bur på øya og besøkjer oss i samband med fotball og andre typar arrangement, vil ei slik oppgradering bety veldig mykje. Auka besøk til øya i fotballsesongen betyr også mykje for «Handeln».

For å sikre at vi greier måla vi har sett oss dette året, startar FTIL no ei kronerulling for å få til ei ekstra økonomisk drahjelp også i 2018. Dette håper vi at DU vil vere med på!
Beløpet bestemmer du sjølvsagt sjølv.

All støtte sendast til:
Kontonummer 3910.56.47550 og merk overføringa «Bane, lys og lyd 2018» eller søk opp Fjørtoft Turn- og Idrottslag på Vipps og gi ditt bidrag. Vipps-nummer: 103054.

Beste helsing
Fjørtoft Turn- og Idrottslag

sesongen_2017

26.01.2018


Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar