04
SEP
  FJØRTOFT
HARØY
6
3

 

Årsmøte


Innkalling til årsmøte i Fjørtoft Turn- og idrottslag 24. februar. Årsmøtet vert halde på Fjørtoft skule kl. 12:00.SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av frammøtte med stemmerett
3. Godkjenning av sakliste
4. Val av dirigent, skrivar og to medlemmer til å signere protokollen
5. Årsmelding frå styret for driftsåret 2018
6. Revidert rekneskap for driftsåret 2018
7. Planar og dugnadsarbeid for 2019
5. Budsjett 2019
6. Marknad 2019
7. Val
8. Eventuelt

Dersom nokon har saker til årsmøtet, må desse vere formannen skriftleg i hende seinast laurdag den 16.februar.

På årsmøtet vert det også orientert om A-laget komande sesong

Enkel servering. FTIL håper på godt frammøte.

Alle hjarteleg velkomne.

Fjørtoft den 27.01.2019

For styret i FTIL

Harald Nordang
Formann

11.02.2019


Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar